Koronavirový vzestup. Statistika Jaro 2020.

Česká chatová scéna X.
28. května 2020

Jubilejní desátý statistický průzkum návštěvnosti českých chatovacích a komunitních portálů (Statistika Jaro 2020) proběhl v době nouzového stavu ohledně pandemie koronaviru, což ovlivnilo jeho výsledky. Většina portálů, oproti dřívějšímu trvalému trendu, posílila. Až na XChat, ten jediný ve všech sledovaných segmentech dále oslaboval.

Statistika Jaro 2020

Pojďme se nejdříve podívat na tabulky, kde tentokráte srovnáváme čísla z aktuállního jarního šetření s výsledky podzimními.

Počet uživatelů na celém Portálu - Statistika Jaro 2020
Počet uživatelů na chatu - Statistika Jaro 2020
Počet uživatelů na Chatu (bez sex kategorií)

(Poznámka: Třetí sloupec tabulky má nést název „Podzim 2019“. Chyba bude v dohledné době opravena)

Nejdříve si zhodnotíme jednotlivé chatovací portály.

XChat


Jak už bylo řečeno a vídíme to i v tabulkách, pak nouzový stav se u tohoto portálu, na rozdíl od většiny ostatních, neprojevil ve zvýšené návštěvnosti. Celý portál se propadl téměř o 80 uživatelů, ještě větší úpadek zaznamenal samotný chat, tedy přítomnost lidí v chatovacích místnostech, a klesl i počet uživatelů v neerotických roomech.

Líbímseti


Po vskutku katastrofálních číslech tohoto legendárního portálu z dřívějších období, se při koronavirové krizi Líbímseti celkem dosti nadechlo, dokonce se v jednom segmentu vrátilo na druhé místo, přech Chatujme, a co se týče návštěvnosti celého portálu, pak se Chatujme značně vzdálilo. Segment neero místností však zůstal nadále slabinou, ovšem i tak Líbimseti v tomto vykázalo mírný nárůst.

Chatujme


Krom koronaviru se u tohoto portálu projevil i přechod určité části lidí z diskuzního fóra Diskutníci. I přes to se nepodařilo Chatujme ohledně portálu překonat hranici 200 uživatelů, v obou segmentech chatu pak byl nárůst mírný. Ćekalo se rozhodně více.

Chat.cz


Tady došlo k poměrně značnému vzestupu ohledně návštěvnosti. Připomeňme si, že je to jediný chat, kde mohou působit i neregistrovaní uživatelé. Návštěvnost se zde navýšila dvojnásobně.

SuperPokec


Zde se dá konstatovat, že tento chat zůstal v podstatě na stejných číslech, nárůst byl jen v desetinách.

Závěr – Statistika Jaro 2020

Je zajimavým zjištěním tohoto šetření, že nejvíce posílily portály, které jsou de facto nespravované, tedy předně Chat.cz a částečně i Líbímseti. U portálu Chatujme se čekaly daleko lepší výsledky díky migraci lidí z Diskutníků, tudíž zde převládá zklamání. SuperPokec zůstal prakticky na svém, a tak jedniným a největším propadákem je v tomto šetření XChat, což je dosti velká ostuda vlastníka 42ideas s.r.o., že i v době nouzového stavu nebyla shopna tato společnost zastavit pád prvního a legendárního chatu v ČR.

AzaŽurnál

2 komentáře: „Koronavirový vzestup. Statistika Jaro 2020.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *