CZ chaty – trvalý padající trend

Česká chatová scéna VI.
01.05.2018

V měsíci dubnu bylo provedeno další pravidelné obsáhlé statistické šetření návštěvnosti českých chatů. Výsledky se daly celkem lehce předpokládat, neboť trvalý padající trend celé chatové scény je již dlouhodobý. Otázkou je pouze to, zda-li se někdy zastaví, zpomalí či jinak změní. Zůstává tedy vše při starém, a my se na to pojďme podívat opět v přehledných tabulkách i s komentářem AzaŽurnálu.

Dnes začneme tou úplně nejdůležitější tabulkou, statistikou návštěvnosti chatů s vyloučením sex místností a kategorií. Toto je statistika, kterou sledujeme již od počátku těchto šetření.

Nejprve tři vysvětlivky.

1) Číslo v závorce u Chat.cz – Tento chat je z relevantních chatů jediný, na kterém mohou působit i anonymové, tedy neregistrovaní uživatelé. V minulých průzkumech jsme toto nerozlišovali, každopádně aby to bylo co nejvíce spravedlivé, abychom opravdu porovnávali jablka s jablky (a ne hruškami), tak pro větší přehlednost uvádíme u tohoto chatu jak celkové číslo, tak pro vaši přesnější orientaci a srovnávání též údaj pouze zaregistrovaných nicků.

2) KecejChat – Ještě měsíc před statistickým šetřením se na tomto chatu v primetimu vyskytovalo 8-10 uživatelů. Tento boom související s proměnou KecejChatu ovšem pominul. I tak již bylo rozhodnuto zařadit tento chat nově do statistiky. Uvidíme jak se návštěvnost vyvine při dalším šetření za půl roku, tudíž není vyloučeno, že tento chat opět vyjmeme a nebude se ve statistickém přehledu objevovat.

3) BezvaChat – Chat provozovaný Janem Říhou k poslednímu dni měsíce dubna ukončil svůj provoz (a to již podruhé ve své krátké historii). Data byla sbírána v prvních dvou dekádách, kdy chat běžel ještě standardně. Tudíž uvádíme i tento chat, který dnes již neexistuje resp. jeho provoz byl ukončen.

CZ chaty - Statistika návštěvnosti jednotlivých chatů v čase

Jak můžeme vidět, celkový propad návštěvností chatů pokračuje. Z prvního takového šetření z jara roku 2016, kdy se v neero místnostech pohybovalo 666 uživatelů, přes minulé šetření, kdy to bylo už jen 452 lidí, návštěvnost spadla až na nynějších 390.

Jedna novinka přeci jen existuje. Toto je první šetření, kdy žádný z chatů nezaznamenal navýšení návštěvnosti, všechny chaty vykazují nižší čísla než v předešlém období. XChat, po určité konsolidaci již opět klesá a to už ve druhém šetření za sebou. Katastrofa jménem Líbím se ti nebere konce, ta čísla jsou již naprosto tragická. Chatujme si pohoršilo jen mírně a je se svou návštěvností zcela a pevně usazeno na 2. místě. Chat.cz od boomu na přelomu roků 16/17 trvale klesá. Jak bylo již vysvětleno, číslo v závorce značí registrované uživatele, těch se pohybuje v jednu chvíli v primetimu již méně než 30. SuperPokec byl jediným chatem, který si v minulém období polepšil, v tomto šetření ovšem na zlepšený výsledek nenavázal. BezvaChat vykazuje trvale konstantní návštěvnost, v tuto chvíli, jak již bylo řečeno, tento chat neexistuje. O KecejChatu již byla též řeč ve vysvětlivkách, tady není co dodávat.

Nyní se podívejme na tabulky a rozdíly v návštěvnostech, tedy na návštěvnost celkovou a návštěvnost s vyloučením sex kategorií.

CZ chaty - Statistika chatů bez sex kategorií
Návštěvnost bez sex kategorii
CZ chaty - Statistika chatů celkem
Celková návštěvnost

A v závěrečné tabulce se podíváme na vývoj celkových návštěvností u jednotlivých chatů

CZ chaty - Vývoj celkových návštěvností u jednotlivých chatů

Zde si můžeme ověřit značný propad chatů od roku 2014, kdy skončilo klasické Lidé.cz. Za 4 roky je ten pád opravdu velmi výrazný. I tady si můžeme povšimnout katastrofy Líbímseti, jelikož i v celkových číslech se propadlo až na 3. pozici, na druhém místě tento chat vystřídal chatovací portál Chatujme.

Závěrem

Co nového říci závěrem, co by již nezaznělo v závěrech předešlých? Snad si jen položit otázku, jestli se někdy klesající trend alespoň pozastaví, neboť obrat se již nedá očekávat. To co se očekávat dá , je při skutečnosti, že dnes již všechny chaty jsou provozovány nadšenci, tak lze předpokládat, se stále se snižujícími počty uživatelů, že některý z chatů dříve či později též ukončí činnost, stejně jako BezvaChat.

AzaŽurnál

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *